ACCU ACTUEEL
Op deze pagina vindt je onze lopende projecten

BATJAN BUREN
In de Batjanstraat (Indische Buurt, Amsterdam)
hebben wij een prachtig ACCU hoofdkwartier waar we verschillende
activiteiten en evenementen organiseren om meer levendigheid
in de buurt te brengen. Op deze manier hebben buurtbewoners meer
kans om elkaar te ontmoeten en in contact te komen.
Voor meer informatie bezoek onze website
batjanburen.nl

BATJANBUREN BEELDEN PARK
In samenwerking met onze buren van HVO Querido
gaan we in de groenperken van de Batjanstraat kleurrijke
mozaïek beelden maken. De ontwerpfase van de beelden is achter de rug.
Binnenkort gaat kinderen van de basisscholen in de buurt
kleurplaten inkleuren, zij helpen op deze manier mee met
het ontwerpen van de kleuren en de invulling daarvan op de beelden.
Daarna worden buurtbewoners uitgenodigd om mee te helpen
met het mozaïeken van de beeldengroep.
Rondom het ontstaan van het BatjanBuren Beeldenpark
organiseren we op regelmatige basis kleinschalige gezelligheid in de straat.
Hieronder een foto van een mozaïek beeld dat we hebben gemaakt met de 
kinderen van basisschool de Dapper in de Dapperbuurt van Amsterdam