ACCU ACTUEEL
Waar is ACCU nu mee bezig?

Minahassa Mozaiekt
In samenwerking met buren en omwonenden van de Minahassastraat  
gaan we in de groenperken kleurrijke mozaïek beelden maken.
De ontwerpfase gaat in mei 2019 van start. Daarna maken we de beelden in beton en als dit is uitgehard kan iedereen komen helpen om de mozaiekstenen te plakken.

Rondom het ontstaan van het de mozaiekbeelden
organiseren we op regelmatige basis kleinschalige gezelligheid in de straat. Hieronder een foto van een mozaïek beelden die we hebben gemaakt in de Batjanstraat (Indische buurt, Amsterdam).

Bijlmer Fanfare en Brass Messengers
Een nieuw project in de steigers! Samen met Vincent Henar van Fra Fra Sound willen we in de Bijlmer een fanfare oprichten naar het model van de ACCUfanfare, die muziek gaat spelen uit allerlei verschillende culturen. De Brass Messengers wordt een brassband voor jongeren uit de Bijlmer.

Licht in de buurt festival 
In samenwerking met theatergroep Kostelijk zijn we bezig om een 
project te ontwikkelen voor de donkere dagen in december 2019. 
Denk aan gezellig samenzijn, eten, intieme voorstellingen en voordrachten, muziek en een lichtjesparade.