DOELGROEPEN

ACCU heeft in de loop van de jaar met veel uiteenlopende groepen mensen gewerkt. Daarvoor ontwikkelden we steeds programma’s en voorstellingen op maat.
 

  • Parel d’Amour is een prachtige muziektheater voorstelling waaraan de kinderen van een hele school aan kunnen deelnemen. Zij voeren de voorstelling op voor hun ouders en de buurt. We hebben de voorstelling tussen 2010 en 2018 gespeeld. 
  • Johnny Future is een voorstelling die we in samenwerking met gedetineerden in diverse gevangenissen hebben gemaakt en gespeeld.
  • BUMUS is  een buurtmuziekschool in de Indische buurt voor kinderen die geen/weinig mogelijkheden hebben om deel te nemen
    aan het reguliere muziekonderwijs. Met hen treden we regelmatig op, op diverse buurtevenementen.

  • Samen met dak- en thuislozen/ en mensen met verslavingsproblematiek maakten en speelden we de kerstvoorstellingen Sterreke Mensen en Wonderschoon.
  •  Met en voor Theater Maatwerk in Rotterdam (mensen met een verstandelijke beperking) maakten we de voorstellingen
    Circo di Dietro, La Fete de la Bicyclette & de afsluitende parade van de Dali tentoonstelling in Boijmans van Beuningen door Rotterdam.
  • In diverse detentiecentra maakten we grote mozaïeken met de gedetineerden.