IN DE WIJK

Sinds 2005 hebben we verschillende sociaal-artistieke projecten ontwikkeld in samenwerking met buurtbewoners, organisaties en gemeentes om buurten en wijken te revitaliseren, mensen bij elkaar te brengen en de sociale cohesie te versterken.

Artistieke en creatieve acties zijn daarbij steeds ons uitgangspunt geweest om mensen te activeren en zichzelf te kunnen uiten. Rondom de artistieke projecten creëerden we mooie ontmoetingsmomenten en feesten.

ACCU maakt cultuur en nieuwe buurttradities met een sociale dimensie. We zien het publieke domein als een contactzone van groepen die elkaar in de moderne stad niet vanzelfsprekend meer tegenkomen. Doelbewust zoeken we in de buurten waar we werken ook samenwerking met organisaties voor kwetsbare buurtbewoners zoals asielzoekers, daklozen, geestelijk en lichamelijk mindervaliden. De projecten van ACCU zijn een pleidooi voor een samenleving waarvan niemand wordt uitgesloten.

  • Indische Buurt Jalan Jalan 2007-2009
  • Kukulukuk Zeist -West 2010
  • Super Sint Maarten 2011-2019
  • Samen Dapper 2012 – 2014
  • BatjanBuren 2015 – 2018
  • Mozaiekbeelden 2013-2018